Υποστήριξη, επισκευή, βαθμονόμηση


Η εταιρεία μας παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα για τον εξοπλισμό που προμηθεύει και όχι μόνο.


Μπορούμε να καλύψουμε κάθε ανάγκη υποστήριξης, ρύθμισης και επισκευής σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, είτε στην έδρα μας είτε επί τόπου.


Ειδικευόμαστε στην βαθμονόμηση μετρητών πυκνότητας-υγρασίας των μεγαλύτερων κατασκευαστών (Humboldt, Troxler, Instrotek, CPN, κ.α.)